Работно време

ЦДХВ работи секој ден од 8 до 16 часот, освен сабота, недела, државни празници и православни празници.

 

Неработни денови во 2017 година

Јануари  2,6,7,19

Април  14,17

Мај  1,24

Јуни 2,26

Август  2, 28

Септември  8

Октомври  11,23

Декември  8