Takeovers

Date

Company

Number of transactions

Value of the takeover (den)

2004/01/30

Teteks AD Tetovo

 33

    47.784.000

2004/06/16

Vinarska vizba Tikves

114

    10.856.000

2004/10/20

Zito Prilep

271

    43.530.720

2006/09/12

Fakom

785

   102.052.300

2007/04/27

Ohridska banka AD Ohrid

297

1.354.400.835

2007/12/07

Fabrika za kabli Negotino

207

     39.334.350

2007/12/26

KIB Kumanovo

186

   267.552.780

2008/02/28

Sileks banka AD Skopje

107

   654.728.487

2008/05/09

ADG Mavrovo

373

   274.782.500

2008/09/16

Invest banka AD Skopje

266

2.256.970.788

2010/04/06

Stater banka AD Kumanovo

 17

   340.114.480

2011/08/08

Komuna AD Skopje

114

     88.695.090

2011/11/18

Tajmiste AD Kicevo

    5

     10.243.950

2012/12/10

Edinstvo AD Tetovo

  32

     94.432.627

2013/04/02

Kjubi AD Skopje

 385

 1.333.739.280

2013/04/24

Fabrika Karpos

  34

     15.422.220

2015/05/24

FZC 11 Oktomvri AD Kumanovo

  90

   144.246.850

2015/07/22

  MPI Zito Karaorman Ad Kicevo                   3                2.975.000

2015/10/28

         Pelisterka AD Skopje                 42              23.047.500

2016/02/04

   Agrokumanovo AD Kumanovo                   7              32.197.380
    2016/02/04          Edinstvo AD Strumica                                    3.232.404
    2017/03/31        Tehnokomerc AD Skopje                 22                3.688.000
    2017/05/29  Triglav osiguruvanje AD Skopje                 23               57.769.440
    2018/09/18           Tikves AD Kavadarci                  2                 2.509.017
    2019/03/04 Nova stokovna Kuca AD   9       39.114.000
    2019/11/04 Ohridska banka AD Skopje 143   2.978.313.571
 2020/08/14 Agroplod AD Resen 13      107.644.680
    2020/11/23 Karposh AD Skopje 20 2.422.380
    2021/01/25 Liberti AD Skopje 6 664.560
    2021/03/31 Skopski pazar AD Skopje 18 137.956.000